Complexe team vraagstukken?
Leercultuur stimuleren?

Bouw antwoorden met LEGO® SERIOUS PLAY®

Het is niet eenvoudig om te komen tot antwoorden op complexe organisatie vraagstukken. Dit vraagt meestal om creatieve, innovatieve ideeën en gedragen antwoorden. En deze antwoorden komen niet zomaar op je pad. Anders had je het vraagstuk immers al zelf opgelost.

Door op een speelse manier aan de slag te gaan met vragen, kom je op nieuwe invalshoeken & nieuwe ideeën. Seriousplaycoach faciliteert werksessies op maat waarbij er serieuze vragen op tafel komen die speels en krachtig worden opgelost.

Hierbij zet ik graag Lego® Serious Play® in als methodiek. Deze werkvorm geeft 100% input van iedere deelnemer, verbind door krachtige communicatie en creëert draagvlak voor de oplossingen die ontstaan.

Wil jij speels aan de slag met serieuze team vraagstukken? Speel
met je team met LEGO® stenen en ervaar communicatie kracht!

Sneller creatieve oplossingen = meer Werkgeluk

Weet je nog? Toen je vroeger jarig was en een mooi ingepakt cadeau op tafel zag liggen? Het eerste wat je even wilde doen, was het aanraken. En schudden aan de doos. Wat zit erin?

Hoe zou het zijn, als je met dat gevoel van opwinding en enthousiasme, aan ingewikkelde team vraagstukken zou kunnen werken? Gewoon op kantoor, met je collega’s? En dat je dan ‘s avonds aan de keukentafel kan vertellen dat je op je werk serieuze vragen hebt opgelost door te spelen met LEGO?

De methodiek LEGO® SERIOUS PLAY® is een krachtige bewezen methodiek om teams en organisaties te faciliteren in de ontwikkeling van visie en strategie, teamvorming, ondernemerschap of innovatie.

Het spel helpt om beter te communiceren met elkaar. Zonder aannames. Zeggen wat je echt wilt zeggen.

Stuur mij info over
Seriousplaycoach

Without questions, there is no learning!

Kies je werksessie

Kennismaken LSP

Een voorproefje...

Ik wil de hele reis!

Yes, een werksessie

Samenwerken

Handjes op de werkvloer

Sneller creatieve oplossingen = meer Werkgeluk

Voordelen van creatieve werkvormen

 • Lego-steentjes helpen onze gedachten beter te ordenen.
 • Hoofd, hart en handen worden verbonden. Er is tijd voor reflectie tijdens het bouwen en delen van wat je hebt gebouwd.
 • De stenen veranderen in metaforen en verhalen. Rijke verhalen die inzicht geven in de denkwereld van de aanwezigen.
 • Door te bouwen onthoud je het verhaal beter. Al je zintuigen doen mee.
 • Iedereen heeft evenveel inbreng, iedereen wordt gehoord.
 • Je benut de collectieve kennis en ervaring van een groep volledig, omdat iedereen zijn/haar perspectief inbrengt.
 • Het doorbreekt de gangbare manier van denken en zorgt daardoor voor nieuwe ideeën en oplossingen.

"Ik speel dus ik leer, leer je mee?"

Spelen tijdens je werk? De methodiek

Je leert door te spelen. Al van kinds af aan. Waarom zou je daarmee stoppen? Want je moet nu wel even “serieus aan het werk…” Mijn visie is dat we juist meer moeten gaan spelen, vooral op het werk! Ik speel dus ik leer, speel je mee?

Ideeën worden letterlijk met je handen gebouwd. Teams gaan aan de slag met abstracte begrippen of processen, om deze concreet te maken en betekenis te geven. Zo ontstaan er metaforen en krijgen woorden diepere betekenissen door de bouwwerken die ontstaan. De achterliggende verhalen zijn vervolgens gemakkelijker te delen met elkaar.

Door de procesmatige aanpak ontstaat een diepere betekenis en waardering voor het geleverde werk en de prestatie die de groep zelf tot stand brengt. Iedereen draagt even veel bij. Door het doen en door creatief te denken ontstaan op een speelse manier nieuwe antwoorden op de serieuze vragen.

LEGO® SERIOUS PLAY®

Vanuit mijn kennis als organisatiecoach faciliteer ik online & offline workshops waarbij ik graag de methodiek inzet van LEGO® SERIOUS PLAY® methode. Ik ben gecertificeerd door de Association of Master Trainers.

LEGO® SERIOUS PLAY® is gebaseerd op een aantal fundamentele overtuigingen over leiderschap en organisaties:

 • Leiders hebben niet alle antwoorden
 • Hun succes is afhankelijk van het horen van alle stemmen in de organisatie
 • Mensen willen van nature bijdragen, deel uitmaken van iets groters en eigenaarschap nemen
 • Te vaak werken teams suboptimaal, waardoor kennis bij teamleden onbenut blijft
 • We leven in een wereld die het best omschreven kan worden als complex en adaptief. Daarom wil je iedereen in een organisatie de kans geven om bij te dragen en zich uit te spreken, divers en inclusief, wat  resulteert in een duurzamer bedrijf.

Daarnaast kan Seriousplaycoach ook andere speelse werkvormen en interventies inzetten. Niet enkel om te spelen maar juist met als doel om vraagstukken op te lossen!

Wat Klanten zeggen...

We waren enorm verrast door de kracht van het spelen met LEGO. En we hebben prachtige antwoorden op onze vragen gekregen!
Maarten Mastop
Branchemanager BOVAG
Samenwerken met Marije is samenwerken met een professional en een prettig mens bovendien! Ze kan goed luisteren, is volhardend, durft en kan kritisch doorvragen en is sensitief sterk. In het analyseren, ontrafelen van complexe vraagstukken laat ze haar talenten zien. Zij kan een baken van rust en vertrouwen zijn in een team.
Nicolle Heffels
Senior Consultant Innovam
Wil jij ook de kracht ervaren van LEGO® SERIOUS PLAY® en mij van een review voorzien?
Minifig
Directeur