Werkwijze Serious Play

Het is niet eenvoudig om te komen tot antwoorden op complexe organisatie vraagstukken. Dit vraagt meestal om creatieve, innovatieve ideeën en gedragen antwoorden.

Deze antwoorden komen niet zomaar op je pad. Anders had je immers de vraag al beantwoord.

Door op een speelse manier aan de slag te gaan met vragen, kom je op nieuwe  invalshoeken & nieuwe ideeën. Dit is een vaardigheid die je kan leren en die ik graag stimuleer.

Werkwijze

We gaan eerst verkennen wat jouw vraag is. Dit doe ik door te luisteren naar de vraag achter jouw vraag. Dit kan soms spannend zijn.

  • Waarom is het een probleem?
  • Bestaat dat probleem al lang?
  • Wie heeft last van het probleem?
  • Wat is al geprobeerd om het op te lossen?
  • Wat is de gewenste situatie?
  • En wat zou een eerst volgende stap zijn?
  • Wie hebben we nodig om hierover het gesprek aan te gaan?

Vervolgens ontwerp ik de werksessie en na akkoord, komen we tot uitvoering. Na de werksessie reflecteer ik op wat ik heb gezien in de groep en reflecteren we daar samen op. Opvolging na een werksessie is vaak aan te bevelen om de beweging die op gang is gebracht echt te borgen. Hierbij kan ik je adviseren in de mogelijke vervolgstappen.

Ik kan en help dus graag in het gehele verandervraagstuk: Bewustwording, Beweging en de belangrijkste stap, het Borgen van de veranderingen.

Without questions, there is no learning!