Intervisie als basis van Leercultuur

Reflecteren kan je leren

Intervisie met je team, bouw je groei

Hard skills + soft skills = Power Skills.

Hard skills gaan over de inhoud van het werk. Soft skills gaan over communiceren, samenwerken, persoonlijk leiderschap, interactie & reflectie. Het is wenselijk om hier regelmatig bij stil te staan om groei van de individu te stimuleren. Intervisie ondersteunt deze professionele ontwikkeling van het individu.

In sommige beroepen zijn deze vaardigheden essentieel en aangeleerd in opleidingen: zoals voor hulpverleners. Of is het onderdeel van de werkwijze, zoals bij scrum. Maar voor iedereen geldt dat je hierin altijd kan groeien.

Ik kan helpen met het neerzetten van de bouwstenen: wat is intervisie, welke methodieken heb je, hoe zet je dit op binnen een bedrijf, hoe draagt het bij aan de leercultuur binnen de organisatie.

Tevens begeleid ik jaargroepen: een vaste groep die 6 tot 8 keer per jaar bij elkaar komen. Groepsgrootte is 5-8 personen zodat iedereen aanbod komt, zodat iedereen zelf leert en van elkaar kan leren om professioneler te worden en te groeien in hun Power Skills.