Werksessie op Maat

Ik wil de hele reis!

Werksessie op maat

Wil je met je team aan de slag en efficiënter communiceren met elkaar? Wil je iedereen een stem geven? En ‘gedoe’ bespreekbaar maken? Ik kom graag bij je langs en kijk naar jouw vraag.

Afgestemd op jouw vraag ontwerp ik een werksessie met LEGO® SERIOUS PLAY®. Tijdens de kennismaking kijken we zorgvuldig naar wat de vraag is.  Of wat misschien de vraag achter de vraag is… Dan bepalen we wat en wie er nodig zijn om de vraag te beantwoorden. Ik zet de vraag om naar een werksessie.

Bouwen met LEGO® is fun en het verbindt deelnemers. Maar het is een middel. De echte winst is een antwoord op vraag, gedragen door het team.

In een dag kan je een heel eind komen. Soms zijn twee dagen aan te raden als je aan de slag wilt met strategische vraagstukken. Hoe meer tijd we hebben om te bouwen, hoe meer diepgang je kunt creëren.

Na de sessie reflecteren we samen op de opbrengst. Van bewustwording, naar beweging, naar borging van resultaten. De sessie kan ook als aftrap dienen van een teamcoachingstraject.